Forsiden > Karriere

NITH samarbeider med næringslivet på mange plan

To av NITHs viktigste mål er å gi studentene kompetanse som er attraktiv i markedet, og å legge forholdene til rette for at studentene kan knytte kontakter til næringslivet mens de studerer

 • Alle studier har industriell forankring hos norske bedrifter for å sikre at studenter med denne kompetansen er attraktive på arbeidsmarkedet
   
 • Forelesere har både undervisnings- og næringslivserfaring
   
 • Siste semester i bachelorutdaningen har studentene hovedprosjekt der de jobber ute i en bedrift i 4 måneder
   
 • Karrieredag, arrangert møteplass for studenter og næringsliv
   
 • Frokostmøte med speed-dating mellom bedrifter og studenter i forbindelse med hovedprosjekt.
   
 • Bedriftspresentasjoner der bedrifter kommer til NITH for å presentere seg for studentene, eller inviterer studentene til seg
   
 • Tilbud om å ta en industribachelor, der du kombinerer jobb og utdanning